Uspješno prijavljen projekt

Općina Slavonski Šamac uspješno je aplicirala projekt rekonstrukcije i opremanja sportske građevine (svlačionica i okoliš),  na Mjeru 7, Podmjera 7.4., Operacija 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., a u svrhu ishođenja bespovratne financijske potpore za realizaciju projekta.

Provedba projekta rekonstrukcije i opremanja sportske građevine u naselju Kruševica doprinijet će ostvarenju općeg cilja projekta – razvoju sporta i sportsko rekreativnih sadržaja i usluga na području općine Slavonski Šamac te jačanju kulture sporta i poticanja zdravih stilova života lokalnog stanovništva, posebice djece i mladih.

Provedbom projekta, ostvarit će se specifični ciljevi projekta:

  • Unaprijediti sportska infrastruktura na području općine Slavonski Šamac
  • Poboljšati dostupnost sportske infrastrukture na području općine
  • Potaknuti jače uključivanje djece i mladih u sportsko – rekreativne aktivnosti

Očekivani rezultati projekta i mjerljivi indikatori projekta:

  • Osigurani kvalitetni prostorni i tehnički preduvjeti za obavljanje sportsko-rekreacijskih aktivnosti (postavljena toplinska izolacija vanjskih zidova i stropa na građevini; ugrađena nova pvc i drvena stolarija, postavljeni novi tuševi; postavljena nova sanitarna oprema; postavljene nove podne i zidne obloge; postavljeni  novi  garderobni ormari; postavljeni  novi stolovi, stolice i drvene klupe za sjedenje; postavljene košare za odlaganje sportske odjeće itd.)
  • Uređen okoliš
  • Povećana razina kvalitete sportsko – rekreacijskih sadržaja i usluga
  • Ukupna vrijednost projekta: 720.387,50 Kn

Čekamo pozitivan ishod natječaja!